10.01.2024- 15.05.2024 I Ön Başvurular 25.10.2023- 30.12.2023

DUKEP Duygusal Kas Odaklı Çocuk ve Ebeveyn Danışmanlığı Eğitim Programı
“Türkiye’nin ilk Duygusal Kas Tekniği Uygulayıcıları mezun oluyor…”

Detaylar
Detaylar
Uzmanlar Ön Başvuru
Uzmanlar Ön Başvuru
Öğrenciler Başvuru
Öğrenciler Ön Başvuru

2. Yılımız
2. Yılımız
Duygusal Kas Yayınları
Yayınlar
Eğitimler
Eğitimler
Türkiye Danışmanı
Türkiye Danışmanı

Duygusal Kas Kitaplığı
Duygusal Kas Yayınları
Duygusal Kas Yayınları
Yayınlar
Duygusal Kas Kitaplığı
DUKİ
Duygusal Kas Kitaplığı
Materyaller

“Duygusal Kas Tekniği’yle hazırlanmıştır.”

‘Çocuklara Kolaylaştırıcı Öyküler Dizisi’
Klinik Psikolog Çağla Tuğba Selveroğlu


Çocuklara Kolaylaştırıcı Öyküler Dizisi
Çocuklara Kolaylaştırıcı Öyküler Dizisi

‘Duygusal Kas Tekniği’nin Doğuşu’
Keery Kelly Novick, Jack Novick, PsyD


Duygusal Kas Metodu Doğuşu
Duygusal Kas Metodu'nun Doğuşu

‘Duygusal Kas Tekniği Türkiye’de’
güçlü aileler, güçlü çocuklar…


Duygusal Kas Türkiye'de
Duygusal Kas Türkiye'de
Duygusal Kas Alanlar
Alanlar
Duygusal Kas Yayınları
Yayınlar
Duygusal Kas Eğitimler
Eğitimler
Duygusal Kas Uygulayıcılar
Uygulayıcılar
Duygusal Kas Programlar
Programlar
Duygusal Kas Türkiye'de
Lisans

‘Duygusal Kas Türkiye Faaliyetleri’
yayınlar, materyaller, eğitimler, lisans uygulamaları…


Duygusal Kas Türkiye Faaliyetleri

‘Duygusal Kas Türkiye Mağazası’
yayınlar, materyaller, eğitimler…


Duygusal Kas Türkiye Mağazası
Duygusal Kas Türkiye Mağazası

10.01.2024- 15.05.2024

DUKEP Duygusal Kas Odaklı Çocuk ve Ebeveyn Danışmanlığı Eğitim Programı
“Türkiye’nin ilk Duygusal Kas Tekniği Uygulayıcıları mezun oluyor…”


Duygusal Kas Türkiye Faaliyetleri