Duygusal Kas'ın Doğuşu
Duygusal Kas'ın Doğuşu
Duygusal Kas’ın Doğuşu

Duygusal Kas; güçlü, başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirmek isteyen ebeveyn, eğitimci ve uzmanlar için kolay, etkili ve eğlenceli özel bir metottur. Duygusal Kas Tekniği bir metafordur, karakter oluşturur. Duygusal Kas Tekniği’yle güçlü aileler ve güçlü çocuklar ortaya çıkar.

Amerikalı ünlü psikanalistler “Kerry Kelly Novick, PsyD” ve “Jack Novick, PsyD”, Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi ile ilişkili uluslararası üniversiteler tarafından kabul görmüş çocuk psikologlarıdır.

Her iki yazar da Londra’da Anna Freud’dan çocuk psikanalistleri olarak eğitim aldı. Amerikan Psikanaliz Derneği üyeleridir. Jack Novick, Amerikan Psikanaliz Çocuk Derneği Başkanlığı’nı yapmıştır.

Michigan, Ann Arbor’daki, sağlıklı erken çocukluk gelişimini desteklemek için yakın bir ebeveyn-çocuk ilişkisini vurgulayan yenilikçi Allen Creek Anaokulunun kurucularıdır.

Mesleki uygulamalarıyla birlikte, çocuk ve ergen gelişimi üzerine kapsamlı yazılar yazdılar ve dünyanın her yerindeki üniversitelerde ve eğitim merkezlerinde ebeveyn, öğretmen ve tıp pratisyenlerinden oluşan gruplara sık sık konferanslar vermişlerdir.

Yayınlanmış birçok kitap ve makaleleri mevcuttur. Etkili Terapi İçin Ebeveynlerle Çalışmak “Yenikapı Psikoloji ve Terapi Yayınları” ve Duygusal Kas Kitapları “Yeni Aile Yayınları” Türkiye’de yayınlanmıştır.

Duygusal Kas Türkiye
güçlü aileler, güçlü çocuklar…
@duygusalkas

Novick’ler yaşadığımız yüzyılın getirdiği yeni şartlar ve zorluklar karşında, ebeveyn ve çocuk eğitimi için, yeni bakış açıları ve güçlü bir tekniğe ihtiyaç duymuşlardır. Güçlü metaforlar eşliğinde, ilk aşamada 0-5 yaş arasındaki ebeveyn ve çocuklara göre Duygusal Kas Tekniği’ni planlamışlardır. Kurucu oldukları Allen Creek Anaokulu’nda 21 yıllık deneyimlerinin sonucu, Duygusal Kas Tekniği ortaya çıkmıştır. ABD’de Duygusal Kas konusunda birçok eğitim vermiş ve makale yayınlamışlardır.

0-5 yaş arasındaki çocuklar ve ebeveynlerin yaşlara göre ayrı ayrı geliştirmesi gereken kaslara odaklanan Duygusal Kas Tekniği’yle, güçlü aileler ve güç çocuklar ortaya çıkarılmış. Duygusal Kas Kitabı’nda uygulanan teknik hakkında detaylı bilgiler verilmiştir.

Duygusal Kas Türkiye
güçlü aileler, güçlü çocuklar…
@duygusalkas

Uluslararası birçok makale, dergi ve web sitede yer alan Duygusal Kas hakkında, Amerikan Psikanaliz Dergisi’nde övgüyle bahsedilmiştir.

“Kitap klinik olarak derin, ama aynı zamanda klinisyen olmayanlar içinde erişebilirdir. Ebeveyn, öğretmen ve uzmanlar için geniş yelpazelidir. İçeriği zengin ve bir model sunması büyük artı. Öğretmenlerin ve bakım verenlerin öz-düzenleme becerilerini geliştirmesi için zengin bir modeldir. Herkesin kolayca içselleştirebileceği örneklerin verilmesi ve bu örneklerde kullandığımız kelimelerin nüanslarında ki değişikliğin bile çocuğu farklı etkilediğinin altını çizilmiştir.”
Amerikan Psikanaliz Dergisi, Makale Özeti

“Yazarların yaşayan, nefes alan çocuklar konusundaki uzmanlığı her sayfada kendini gösteriyor.”
Diane Manning, Ph.D, Tulane Üniversitesi Eğitim Bölümü Eski Başkanı

“Novick’lerin kitabı, nesiller boyu ebeveynler, kreş çalışanları, okul öncesi öğretmenleri ve küçük çocuklara bakan diğer kişiler için değerli bir kaynak olacaktır.”
Paul Brinich, Ph.D, Klinik Profesör, Depts. Psikoloji ve Psikiyatri Bölümü, Kuzey Karolina Üniversitesi

Duygusal Kas Türkiye
güçlü aileler, güçlü çocuklar…
@duygusalkas

Duygusal Kas, ilk olarak Amerika’da Emotional Muscle ismiyle çıkarılmıştır.
Türkiye’de Duygusal Kas ismiyle basılmıştır. Duygusal Kas Tekniği’yle farklı çocuk yayını da hazırlanmıştır.
Hazırlanan yayınlar Duygusal Kas Türkiye Kitaplığı başlığı altında toplanmıştır.

Duygusal Kas Türkiye
güçlü aileler, güçlü çocuklar…
@duygusalkas

Yeni İnsan Akademi, Duygusal Kas Markası ve Eğitim Programı’nın Türkiye’de bütün haklarına sahip bir kuruluştur.
www.yeniinsanakademi.com I @yeniinsanakademi

Duygusal Kas Türkiye
güçlü aileler, güçlü çocuklar…
@duygusalkas